فرم ارزیابی آنلاین برند کارفرمایی شرکت:

 • کاملا مخالفمخالفبی‌تفاوتموافقکاملا موافق
  1. خدمات و محصولات این سازمان قابل توجه و جذاب می‌باشد.
  2. این سازمان، نوآور و مبتکر است و از شیوه‌های نوین استفاده می‌نماید.
  3. رهبران این سازمان الهام‌بخشِ کارکنان خود می‌باشند.
  4. این سازمان متعهد به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌باشد.
  5. این سازمان دارای اهدافی الهام‌بخش می‌باشد.
  6. استفاده از تکنولوژی‌ها و شیوه‌های نوین در این سازمان مرسوم است.
  7. عملکرد این سازمان در بازار هدف خود موفق بوده است.
  8. توجه به معیارهای اخلاقی در این سازمان مورد تاکید است.
  9. این سازمان در حوزه فعالیتهای خود، دارای وجهه و اعتبار می‌باشد.
  10. روحیه کارآفرینی در این سازمان جریان دارد.
  11. محیط کاری این سازمان خلاق و پویا است.
  12. رهبران این سازمان حامی توسعه کارکنان خود می‌باشند.
  13. محیط کاری این سازمان صمیمی و دوستانه می‌باشد.
  14. این سازمان فرصتهایی را برای اثرگذار بودن افراد محیا می‌کند.
  15. این سازمان متعهد به ایجاد احساس تعلق در بدنه کارکنان علیرغم وجود تفاوتها می‌باشد.
  16. توازن کار-زندگی در این سازمان مورد توجه می‌باشد.
  17. مبنای شایسته سالاری در این سازمان، عملکرد کارکنان می‌باشد.
  18. میان کارکنان و مشتریان بین‌المللی این سازمان تعامل وجود دارد.
  19. بهترین استعدادها در این سازمان استخدام می‌شوند.
  20. این سازمان به کارکنان خود احترام می‌گذارد.
  21. فرصتهای کار این سازمان چالش‌برانگیز می‌باشد.
  22. مشتری مداری جزو اصول این سازمان می‌باشد.
  23. این سازمان دارای انعطاف‌پذیری شغلی می‌باشد.
  24. کار در این سازمان مستلزم مسئولیت پذیری بالا می‌باشد.
  25. تاکید این سازمان بر کارکنانی با عملکرد بالا است.
  26. فرصتهایی در این سازمان برای جابجایی و سفرهای کاری بین‌المللی وجود دارد.
  27. بر روی آموزشهای حرفه‌ای و توسعه کارکنان در این سازمان تاکید شده است.
  28. تیم محوری بخشی از خصوصیات این سازمان می‌باشد.
  29. کارکنان این سازمان دارای وظایف متنوعی می‌باشند.
  30. کارکنان در این سازمان دارای امنیت شغلی می‌باشند.
  31. مسیر مشخصی برای پیشرفت شغلی در این سازمان طراحی شده است.
  32. حقوق پایه این سازمان نسبت به بقیه سازمان‌ها رقابتی می‌باشد.
  33. امکانات تفریحی و رفاهی برای کارکنان این سازمان مهیا است.
  34. ذکر نام این سازمان در رزومه کارکنان، باعث معتبر شدن آن می‌شود.
  35. در این سازمان، احتمال رسیدن به سطوح بالای درآمدی در آینده وجود دارد.
  36. در این سازمان همه کارکنان فرصت ایفای نقش رهبری دارند.
  37. پاداش‌های عملکرد محور، بخشی از پاداشهای این سازمان می‌باشد.
  38. احتمال ترفیع شغلی سریع در این سازمان وجود دارد.
  39. این سازمان از کارکنانی که قصد ادامه تحصیل دارند، حمایت می‌کند.
  40. تساوی حقوق مردان و زنان مورد حمایت این سازمان است.