• 2019-11-27

کارشناس امنیت اطلاعات

تسلط به مفاهیم امنیت اطلاعات تسلط به +security تسلط به...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-24

کارشناس مرکز تماس

call center ارتباط با مشتریان

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-23

کارشناس خزانه داری

شرکت فروش لیزینگ خودرویی معتبر دو سال سابقه کارشن...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-21

کارشناس برنامه نویس

هلدینگ قطعه ساز خودرویی کارشناس برنامه نویس کارش...

بیشتر بخوانید