برنامه نویس

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی برنامه نویسی و نرم افزار
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  ارسال شده در دسامبر 24 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 2 درحال باز کردن
 • آیکن
  سطح شغل :
 • آیکن
  تجربه کاری :

شرح شغل

برنامه نویس FullStack   و همکاری در تیم توسعه نرم افزار با سمت برنامه نویس به منظور تولید نرم افزار های صنعتی و درخواست مشتری در شرکت شرکتدانش بنیان سنجش افزار آسیا


شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:

سایر شرایط احراز