تحلیل گر بازار سرمایه و بورس

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی تحلیلگری مالی
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 1 مهارت
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : یکساله

شرح شغل

تهیه گزارش های مای بازار سرمایه

سرویس دهی تحلیل بازار سرمایه به شرکت های زیرمجموعه هلدینگ مفید

شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز