تکنسین کار فنی

 • البرز
 • نیمه وقت
 • 11 ماه قبل
 • 1 تا 2 میلیون / ماهانه

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 1 مهارت
 • آیکن
  سطح شغل : مجری
 • آیکن
  تجربه کاری : بدون تجربه

شرح شغل

 جوشکاری  آرگون و اتصالات و  نصب و کنترل پمپ های فشار کار عملی در کارگاه صنعتی دانشگاه  پردیس کشاورزی کرج دانشکده ماشین های کشاورزی
شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز

پیگیری و به حصول رساندن و پروژه های محوله و پیگیری و ساخت و پیدا کردن عیوب و انجام تست فنی و رفع ایراد