داتین | برنامه‌نویس iOS

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی برنامه نویسی و نرم افزار
 • آیکن
  شیفت
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز مهارت
 • آیکن
  سطح شغل :
 • آیکن
  تجربه کاری :

شرح شغل

 • برنامه نویسی iOS

شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز

 • تسلط به xCode
 • تسلط به مفاهیم OOP
 • آشنا یا مسلط به یکی از زبان های Swift یا objective C
 • تسلط به مفاهیم RESTful
 • آشنایی با Push Notification
 • آشنایی با Design Pattern
 • آشنایی با GIT