داتین | مسئول دفتر

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی مسئول دفتر/ امور اداری
 • آیکن
  شیفت
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز مهارت
 • آیکن
  سطح شغل :
 • آیکن
  تجربه کاری :

شرح شغل

 • نگهداری مستندات و پیام های کاغذی و الکترونیکی
 • تنظیم و ثبت وقت ملاقات و جلسات مدیران
 • دریافت و رسیدگی به ایمیل های رسیده به حساب ایمیل عمومی شرکت
 • پاسخگویی به نامه ها و ایمیل های ارجاع شده از سوی مدیریت و سایر کارکنان
 • پاسخگویی به تلفن ها
 • کار با ماشین فکس، سیستم های تلفن و ویدئو کنفرانس و سایر تجهیزات اداری
 • تایپ نامه
 • کار با برنامه‌های کامپیوتری مانند Excel، Word، Power pointو سایر برنامه‌های نرم‌افزاری دفتری
 • و سایر وظایف عمومی و دفتری متناسب با نیازهای شرکت
شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز

 • مهارت های نوشتاری و گفتاری
 • مهارت اولویت بندی ،سازماندهی و مدیریت زمان
 •  مهارت در تایپ، کار با برنامه های مورد نیاز کامپیوتری
 • آشنایی با دستور زبان و نحوه نامه نگاری
 • دقت و توجه به جزئیات
 • توانایی تحمل فشار کاری زیاد و انجام به موقع کارها
 • توانایی کار تیمی