مدیر صندوق

 • تمام وقت
 • 11 ماه قبل
 • انجام شده 4 تا 5 میلیون / ماهانه

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی سایر
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 1 مهارت
 • آیکن
  سطح شغل : مدیر
 • آیکن
  تجربه کاری : بیش از 5 سال

شرح شغل

شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز