معامله گر

 • تمام وقت
 • 12 ماه قبل
 • انجام شده 3 تا 4 میلیون / ماهانه

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی تحلیلگری مالی
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 1 مهارت
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : چهار ساله

شرح شغل

شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز