کارشناس حسابداری

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی حسابداری و حسابرسی
 • آیکن
  شیفت
 • آیکن
  ارسال شده در فوریه 4 ,2020
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز مهارت
 • آیکن
  سطح شغل :
 • آیکن
  تجربه کاری : سه ساله

شرح شغل

 • آشنای کامل به صدور سند و کلیه فعالیتهای مالی
 • مسلط به دفاتر قانونی و قوانین بیمه و مالیاتی
 • آشنای به ارزش افزوده و معاملات فصلی
 • مسلط به نرم افزار پیوست
شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:

سایر شرایط احراز