کارشناس سرمایه انسانی

 • تهران, تهران
 • تمام وقت
 • 12 ماه قبل
 • انجام شده 2 تا 3 میلیون / ماهانه

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی منابع انسانی / آموزش
 • آیکن
  شیفت صبح
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 19 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 2 درحال باز کردن
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : یکساله

شرح شغل

جذب پرسنل

نگهداری پرسنل

مصاحبه خروج و ورود

امور همکاران


شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز