کارشناس منابع انسانی

 • تهران
 • تمام وقت
 • 10 ماه قبل
 • انجام شده 3 تا 4 میلیون / ماهانه

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی منابع انسانی / آموزش
 • آیکن
  شیفت
 • آیکن
  ارسال شده در ژانویه 18 ,2020
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 2 درحال باز کردن
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : سه ساله

شرح شغل

حداقل 3سال در حوزه منابع انسانی

2-آشنایی با فنون ارزیابی تحلیلفرآیندی

3-مسط به فنون تحقیق های میدانی وآماری استنباطی

4-آشنایی با سیستمهای آموزشی ومدیریت دانش و توسعه فردی

5-مسلط به فرآیندهای جذب،استعدادیابی، انگیزش و مذاکره

6-آشنایی به مدلهای توسعه مهارت درنیروی انسانی

7-آشنایی به نرم افزارهای حوزه کاریمنابع انسانی و مسلط به اکسل

8- مسلط به مستندسازی وتدوین گزارش های تحلیلی
شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز

علاقه و انگیزه برای یادگیری مستمر

o       روحیه مشارکت و کار تیمی

o       پیگیر و مسئولیتپذیر

o       مهارت مدیریت کنترل استرس در محیط کار

o       ارتباط مناسب و موثر، آشنایی با فنون مذاکره

o       توانایی تعامل با کاربران و ذینفعان وپاسخگویی به مشکلات

o       ابتکار عمل

o       انعطافپذیری وسازگاری

o       توانایی مستندسازی

o       اعتماد به نفس و توان ارائه مطالب

o       دقت و توجه به جزئیات