کارمند دفتر و مسئول دفتر خانم

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی مسئول دفتر/ امور اداری
 • آیکن
  شیفت
 • آیکن
  ارسال شده در نوامبر 21 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز مهارت
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری :

شرح شغل

شرکت فراوردهای دارویی (سامی عام)

کارمند دفتر و مسئول دفتر خانم
تسلط به زبان انگلیسی

شهرری

شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز