کارپرداز مدیرعامل

 • کارآموزی
 • 10 ماه قبل
 • 1 تا 2 میلیون / ماهانه

اطلاعات شغل

 • آیکن
  گروه شغلی بازرگانی داخلی و خارجی
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  ارسال شده در دسامبر 10 ,2019
 • آیکن
  مهارت های مورد نیاز 3 درحال باز کردن
 • آیکن
  سطح شغل : کارآموز
 • آیکن
  تجربه کاری : بدون تجربه

شرح شغل

شایستگی های شخصیتی:
شایستگی های شناختی:
شایستگی های اجتماعی:
زبانهای خارجی:
مهارتهای نرم افزاری:

سایر شرایط احراز

هزینه های کارآموزی به عهده شرکت است