• 2019-12-02

کارشناس محصول

– پایش قیمت رقبا و پیشنهاد قیمت برای محصول جدید...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-24

کارشناس مرکز تماس

call center ارتباط با مشتریان

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

کارشناس پتروشیمی

مسلط به خطوط تولید اسید نیتریک اسیئ سولفوریک و بی...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

ویزیتور

غیر حضوری

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

مشاور سرمایه گذاری

مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران و مشتریان برای خر...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

طراح مدار الکترونیک

طراح مدار الکترونیک مسلط به ARM یا آردینو چند لایه ...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

کارشناس سرمایه انسانی

جذب پرسنل نگهداری پرسنل مصاحبه خروج و ورود امور ه...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

کارشناس بازاریابی و فروش

جذب مشتریان بالقوه به بازار سرمایه و کارگزاری مفید

بیشتر بخوانید