ویرایش کارگاه آموزشی

بازگشت به پیشخوان

لیست کارگاه‌های نمایشگاه کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • چگونه وارد یک سازمان بشویم (حمیدرضا شند آبادی - یونیلیور)
  • از کارآموزی تا کارِ حرفه‌ای (نگین یشمی)
  • کارگاه آشنائی با صنایع مختلف (مدیران شرکتهای زیر مجموعه با هم برای جوانان)
  • توقعاتی که سازمان ها از نیروی فنی دارند
  • گپ و گفت با موضوع مفاد قرار داد کار (موسسه بیدبرگ - پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران)